Přeskočit navigaci

Specialista posuzování slučitelnosti veřejné podpory

Charakteristika

Specialista posuzování slučitelnosti veřejné podpory vykonává centrální koordinační, poradenskou a monitorovací činnost v oblasti poskytování veřejné podpory a zajišťuje státní dohled nad poskytováním veřejné podpory.

Činnosti

 • Analýza právního a skutkového stavu a zpracování stanovisek k zákonům a materiálům souvisejícím s veřejnou podporou.
 • Evidence, monitoring, dohled a kontrola postupů poskytování veřejné podpory.
 • Předkládání stanovisek k materiálům orgánů státní správy týkající se veřejné podpory.
 • Rozhodování o navracení veřejných podpor poskytnutých a schválených podle příslušného zákona.
 • Rozhodování o ukládání pokut.
 • Sledování vývoje práva ES a zajišťování významné judikatury v oblasti poskytování veřejné podpory.
 • Spolupráce s Evropskou komisí a s poskytovatelem v průběhu řízení před Evropskou komisí.
 • Spolupráce s odbornými subjekty na mezinárodní úrovni, především v rámci ES.
 • Spolupráce s poskytovatelem před oznámením veřejné podpory Evropské komisi.
 • Spolurozhodování o stanovení míry a výše veřejné podpory pro projekty dle zákona o investičních pobídkách.
 • Tvorba celostátní koncepce a koordinace dohledu nad poskytováním podpory.
 • Vyřizování podnětů, stížností a oznámení, poskytování informací.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24224 - Specialisté podpory podnikání 33 675 28 667

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.