Přeskočit navigaci

Pracovník veterinární správy

Charakteristika

Pracovník veterinární správy zpracovává podklady související s výkonem veterinárního dozoru v oblasti péče o zdraví zvířat, ochrany životního prostřední před nepříznivými vlivy souvisejícími s chovem zvířat, výroby živočišných produktů a péče o nezávadnost surovin živočišného původu.

Činnosti

  • Laboratorní vyšetření a analýza zaměřená na zdravotní nezávadnost a jakost potravin, krmiv, vody, biologického materiálu, léčiv a kosmetických přípravků.
  • Monitoring cizorodých látek v potravinovém řetězci člověka, zvířat a prostředí.
  • Poskytování základní poradenské činnosti v rámci platné legislativy.
  • Příprava podkladů k certifikaci potravin, krmiv a surovin určených k jejich výrobě.
  • Shromažďování informací o porušování péče o zdraví zvířat a jeho ochranu.
  • Spolupráce při zabezpečování státního veterinárního dozoru.
  • Vedení příslušné evidence.
  • Veterinární asanace.
  • Zajišťování svozu a odběru vzorků.
  • Základní laboratorní diagnostika pro potřeby výkonu státní správy.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3240 - Veterinární technici a asistenti 00 23 533

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání