Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník plemenářské inspekce

Charakteristika

Samostatný pracovník plemenářské inspekce zajišťuje dozorčí činnosti při označování, šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.

Činnosti

  • Kontrola dodržování zákonných ustanovení u chovatelů, provozovatelů jatek a líhní, shromažďovacích, uživatelských a asanačních zařízení, dopravců a obchodníků, týkající se označování a evidence hospodářských zvířat, registrace hospodářství a provozoven.
  • Podíl na vypracování metodických postupů kontrol.
  • Spolupráce s příslušnými odbornými institucemi a orgány.
  • Ukládání opatření k odstranění nedostatků a jejich příčin a následná kontrola plnění uložených opatření.
  • Ukládání zvláštních opatření chovatelům - zákaz přemísťování turů a kontrola plnění uložených zvláštních opatření.
  • Vypracovávání zpráv z prováděných kontrol.
  • Zjišťování příčin nedostatků a osob za ně odpovědných.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.