Přeskočit navigaci

Inspektor odpadového hospodářství

Charakteristika

Inspektor odpadového hospodářství zajišťuje dílčí úkoly v oblasti hospodaření s odpady a vede agendu v této oblasti.

Činnosti

  • Provádění dílčích inspekčních prací včetně přípravy rozhodnutí o sankcích.
  • Sestavování, sledování a vyhodnocování rozpočtu oddělení OH, včetně návrhu a provádění rozpočtových změn.
  • Spolupráce při šetření případů havarijního ohrožení.
  • Vedení agendy ochranných pracovních prostředků a správy majetku odd. OH.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Výkon kontrolní (dozorové) činnosti v oblasti hospodaření s odpady včetně přípravy materiálů pro vedení správních řízení.
  • Zpracování a vyhodnocení kontrolní činnosti.
  • Zpracování výsledků měření u kontrovaných zdrojů znečišťování.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3141 - Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických) 22 829 25 409

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.