Přeskočit navigaci

Inspektor ochrany ovzduší

Charakteristika

Inspektor ochrany ovzduší zajišťuje dílčí úkoly státního dozoru a vede agendu v této oblasti.

Činnosti

  • Příprava podkladů pro zpracování odborných stanovisek pro vyšší orgány státní správy a další spolupracující orgány.
  • Spolupráce při šetření případů havarijního ohrožení.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Výkon kontrolní (dozorové) činnosti v oblasti ochrany ovzduší včetně přípravy materiálů pro vedení správních řízení.
  • Zpracování a vyhodnocení kontrolní činnosti.
  • Zpracování výsledků měření u kontrolovaných zdrojů znečišťování.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3141 - Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických) 22 829 25 409
31414 - Technici v oboru ekologie 00 26 843

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání