Přeskočit navigaci

Inspektor ochrany přírody a krajiny

Charakteristika

Inspektor ochrany přírody a krajiny zajišťuje dílčí úkoly státního dozoru a vede agendu v této oblasti.

Činnosti

  • Příprava podkladů pro zpracování odborných stanovisek pro vyšší orgány státní správy a další spolupracující orgány.
  • Sestavování, sledování a vyhodnocování rozpočtu, včetně návrhu a provádění rozpočtových změn v rámci oblast. inspektorátu.
  • Vedení agendy pokut v blokových řízeních.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Výkon kontrolní (dozorové) činnosti v oblasti ochrany přírody a krajiny včetně přípravy materiálů pro vedení správních řízení.
  • Zpracování a vyhodnocení kontrolní činnosti.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3141 - Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických) 22 829 25 409
31414 - Technici v oboru ekologie 00 26 843

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.