Přeskočit navigaci

Specialista integrace ochrany životního prostředí

Charakteristika

Specialista integrace ochrany životního prostředí koordinuje a zajišťuje specializované činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

Činnosti

 • Koordinace a komplexní zpracování a posuzování úkolů vyplývajících pro ČIŽP ze zákona č. 76/2002 Sb.
 • Koordinace, poradenská činnost a spolupráce při zajišťování úkolů dle zákona č. 76/2002 Sb. s krajskými úřady, AIP.
 • Koordinační a poradenská činnost a zastupování ČIŽP v probíhajících projektech PHARE, zaměřených na integrovaný přístup v prosazování práva v životním prostředí.
 • Metodická, poradenská a konzultační činnost při výkladu evropské legislativy na poli IPPC vůči zainteresovaným správním úřadům, organizacím a soukromým subjektům.
 • Samostatné vykonávání specializovaných prací v oblasti připomínkování materiálů MŽP, návrhů zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a žádostem SFŽP.
 • Spolupráce na přípravě komplexních, mezisložkových, metodických, koncepčních a analytických materiálů ČIŽP za oblast IPPC.
 • Spolupráce na implementaci směrnice Rady EU 96/61/EC o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC - Integrated Prevention Pollution and Control) a dalších evropských směrnic v oblasti působnosti IPPC.
 • Spolupráce při koordinaci havárií.
 • Spolupráce v oblasti IPPC při plnění úkolů, vyplývajících z členství ČIŽP v síti inspekcí zemí EU – IMPEL.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vyřizování agendy IPPC.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2133 - Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie) 00 29 320

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.