Přeskočit navigaci

Farmaceut specialista

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Farmaceut specialista vykonává odborné činnosti v oboru všeobecné, klinické a technologické farmacie, provádí konzultační a poradenskou činnost v oblasti léčiv, vybraných zdravotnických potřeb a farmakoterapie.

Činnosti

  • Aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti do praxe.
  • Odborná činnost v biochemických a jiných laboratořích ve zdravotnictví.
  • Pedagogická činnost.
  • Poskytování odborné péče v oblasti ochrany veřejného zdraví.
  • Poskytování odborných konzultací.
  • Řízení činností spojených s výrobou, výdejem a distribucí léčiv a zdravotnických prostředků.
  • Řízení oblasti vstupní, mezioperační a výstupní kontroly výroby a distribuce léčiv a zdravotnických potřeb.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Výzkumná a vědecká činnost včetně publikační.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2262 - Farmaceuti 37 511 41 749
22622 - Farmaceuti se specializací pro veřejné lékárenství 37 442 43 898
22623 - Farmaceuti se specializací pro nemocniční lékárenství 00 46 092
22629 - Ostatní farmaceuti se specializací 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání