Přeskočit navigaci

Farmaceut specialista

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Farmaceut specialista vykonává odborné činnosti v oboru všeobecné, klinické a technologické farmacie, provádí konzultační a poradenskou činnost v oblasti léčiv, vybraných zdravotnických potřeb a farmakoterapie.

Činnosti

  • Aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti do praxe.
  • Odborná činnost v biochemických a jiných laboratořích ve zdravotnictví.
  • Pedagogická činnost.
  • Poskytování odborné péče v oblasti ochrany veřejného zdraví.
  • Poskytování odborných konzultací.
  • Řízení činností spojených s výrobou, výdejem a distribucí léčiv a zdravotnických prostředků.
  • Řízení oblasti vstupní, mezioperační a výstupní kontroly výroby a distribuce léčiv a zdravotnických potřeb.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Výzkumná a vědecká činnost včetně publikační.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2262 - Farmaceuti 37 511 41 749
22622 - Farmaceuti se specializací pro veřejné lékárenství 37 442 43 898
22623 - Farmaceuti se specializací pro nemocniční lékárenství 00 46 092
22629 - Ostatní farmaceuti se specializací 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání