Přeskočit navigaci

Biomedicínský inženýr specialista

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Biomedicínský inženýr specialista provádí odborné výkony související s diagnostickou a terapeutickou technikou ve zdravotnických zařízeních na pracovištích laboratorních provozů, jednotek intenzivní péče, oddělení zdravotnické techniky, pracovištích radiologických, radioterapeutických, operačních sálech a laserových pracovištích.

Činnosti

  • Dohled nad činností specializované zdravotnické techniky a technologie.
  • Kontrola dodržování zákona o zdravotnických prostředcích na pracovištích.
  • Spolupráce s ošetřujícím lékařem.
  • Technická asistence při vyšetřeních a operacích.
  • Tvorba diagnostického softwaru.
  • Uživatelská údržba, drobné odstraňování závad, seřizování a kalibrace strojů a zařízení.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování nemocniční pohotovostní poruchové služby.
  • Zaškolování personálu.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2149 - Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech 35 577 32 377
21498 - Biomedicínští inženýři 00 31 058

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.