Přeskočit navigaci

Klinický logoped specialista

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Klinický logoped specialista provádí diagnostikační a terapeutickou činnost s pacienty postiženými poruchami a vadami komunikačního procesu.

Činnosti

 • Aplikace speciálních diagnostických a diferenciálně diagnostických postupů.
 • Hodnocení účinnosti nápravných, reedukačních a kompenzačních postupů.
 • Posudková činnost.
 • Provádění základních vyšetřovacích postupů v oboru logopedie, včetně metodiky reedukace.
 • Rehabilitační činnosti navazující na lékařskou diagnostiku a terapii.
 • Spolupráce s ošetřujícím personálem.
 • Spolupráce s rodiči a rodinami postižených dětí a mládeže při aplikaci nápravných metod.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do příslušných programů.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vedení výcvikových a dalších programů osobnostního rozvoje postižených jedinců.
 • Zajišťování výchovy a dalšího vzdělávání specialistů při specializační přípravě v oboru.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2266 - Specialisté v oblasti audiologie a řečové terapie 00 30 002
22661 - Kliničtí logopedi 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání