Přeskočit navigaci

Klinický psycholog specialista

Charakteristika

Klinický psycholog specialista provádí psychodiagnostická a psychoterapeutická vyšetření při léčbě duševních poruch a onemocnění, při rehabilitaci a při přípravě pacienta na lékařské zákroky.

Činnosti

  • Podílení se na péči o pacienty a jejich psychologické přípravě na lékařské zákroky.
  • Podílení se na posuzování zdravotní způsobilosti k vykonávání některých činností.
  • Posudková činnost.
  • Používaní psychologických prostředků k léčení duševních poruch a onemocnění.
  • Provádění prevence a diagnostika psychických poruch a odchylek.
  • Provádění rehabilitace, reedukace a resocializacie psychických funkcí.
  • Spolupráce s ošetřujícím personálem.
  • Vedení odborných týmů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vzdělávání specialistů při specializační přípravě v oboru .

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2634 - Psychologové 30 560 29 287
26341 - Kliničtí psychologové 00 34 832

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání