Přeskočit navigaci

Zubní lékař specialista

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Zubní lékař specialista získal způsobilost samostatně vykonávat profesi odborného zubního lékaře v některém základním oboru nebo oboru nástavbovém v oblasti stomatologie.

Činnosti

  • Pedagogická činnost.
  • Podílení se na podpoře zdraví obyvatelstva.
  • Poskytování léčebné a preventivní péče.
  • Poskytování odborné péče o chrup, dutinu ústní a orgány s ní anatomicky a funkčně související.
  • Revizní a posudková činnosti, pokud tato není upravena zvláštními předpisy jinak.
  • Vedení zdravotní dokumentace.
  • Výzkumná a vědecká činnost včetně publikační.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2261 - Zubní lékaři 30 651 46 896
22612 - Kliničtí stomatologové 00 50 850
22619 - Ostatní zubní lékaři se specializací 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání