Přeskočit navigaci

Kočí

Charakteristika

Kočí chová, ošetřuje a pracuje s různými plemeny koní a koňovitých ve shodě se souvisejícími platnými předpisy.

Činnosti

 • Krmení, napájení a ošetřování koní dle právních předpisů v oboru chovu koní.
 • Odchov hříbat, péče o správný růst a vývin hříbat.
 • Organizace chovu, pastvy, ustájení, výcviku, odchovu a další využívání jednotlivých kategorií koní.
 • Ošetřování a opravy postrojů, přibližovacích souprav, vozů a stání ve stájích.
 • Ošetřování koní, hygiena, zajištění péče o kopyta.
 • Péče o koně po práci.
 • Péče o nemocná zvířata podle veterinárních zásad a pokynů veterináře, zooveterinární opatření.
 • Péče o zdraví koně a jeho ochrana, základní nemoci a vady koní.
 • Plemenitba koní, ošetřování plemenných hřebců, zapouštění klisen.
 • Práce s koněm ze země.
 • Přeprava koní.
 • Přesuny koní podle veterinárních předpisů, zajištění povinné vakcinace, odběrů a zooveterinárních opatření.
 • Řízení koňských potahů při provádění prací v zemědělské a lesnické činnosti.
 • Sjednávání zakázek.
 • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stání a výběhů koní, údržba výběhů a ohrad.
 • Vedení příslušné evidence v souladu s legislativou v chovu koní.
 • Výběr, příprava a dávkování krmiva, krmení, napájení, pasení.
 • Výcvik mladých koní, výkonnostní zkoušky klisen a hřebců.
 • Zabezpečování základního výcviku koní.
 • Zemědělské, lesní a ostatní potažní práce.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
93320 - Kočí 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání