Přeskočit navigaci

Kočí

Charakteristika

Kočí chová, ošetřuje a pracuje s různými plemeny koní a koňovitých ve shodě se souvisejícími platnými předpisy.

Činnosti

 • Krmení, napájení a ošetřování koní dle právních předpisů v oboru chovu koní.
 • Odchov hříbat, péče o správný růst a vývin hříbat.
 • Organizace chovu, pastvy, ustájení, výcviku, odchovu a další využívání jednotlivých kategorií koní.
 • Ošetřování a opravy postrojů, přibližovacích souprav, vozů a stání ve stájích.
 • Ošetřování koní, hygiena, zajištění péče o kopyta.
 • Péče o koně po práci.
 • Péče o nemocná zvířata podle veterinárních zásad a pokynů veterináře, zooveterinární opatření.
 • Péče o zdraví koně a jeho ochrana, základní nemoci a vady koní.
 • Plemenitba koní, ošetřování plemenných hřebců, zapouštění klisen.
 • Práce s koněm ze země.
 • Přeprava koní.
 • Přesuny koní podle veterinárních předpisů, zajištění povinné vakcinace, odběrů a zooveterinárních opatření.
 • Řízení koňských potahů při provádění prací v zemědělské a lesnické činnosti.
 • Sjednávání zakázek.
 • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stání a výběhů koní, údržba výběhů a ohrad.
 • Vedení příslušné evidence v souladu s legislativou v chovu koní.
 • Výběr, příprava a dávkování krmiva, krmení, napájení, pasení.
 • Výcvik mladých koní, výkonnostní zkoušky klisen a hřebců.
 • Zabezpečování základního výcviku koní.
 • Zemědělské, lesní a ostatní potažní práce.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
93320 - Kočí 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání