Přeskočit navigaci

Statistik expert

Charakteristika

Statistik expert vykonává nejsložitější systémové práce koordinačního a koncepčního charakteru ve státní statistické službě.

Činnosti

  • Spolupráce na tvorbě mezinárodních koncepcích statistické služby.
  • Tvorba celostátní koncepce statistické služby.
  • Tvorba koncepce a strategie státního statistického systému ČR.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Výkon technické asistence v pozici klíčového gestora (experta).

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2120 - Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky 44 593 34 421
21202 - Specialisté v oblasti statistiky 40 118 34 411

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání