Přeskočit navigaci

Inspektor energetické inspekce

Charakteristika

Inspektor energetické inspekce v rámci státního odborného dozoru komplexně vykonává kontroly v příslušném oboru energetiky.

Činnosti

  • Expertíza dokumentace územního plánování a řízení, stavebního řízení, energetických auditů, územních energetických koncepcí a příprava podkladů pro stanoviska inspektorátů.
  • Komplexní výkon cenové kontroly v příslušném oboru energetiky a to včetně kontroly a vyhodnocení nákladů na tvorbu cen regulovaných komodit kontrolovaných osob.
  • Prošetřování stížností, podání a petic.
  • Provádění inspekčních a kontrolních činností v energetických odvětvích v rozsahu působnosti příslušného inspektorátu.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vyhodnocování výsledků kontrol projektových dokumentů, rozborová činnost a příprava podkladů pro rozhodování v okruhu působnosti energetické inspekce.
  • Zajišťování správních řízení vedených v rámci působnosti příslušného inspektorátu.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání