Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník zkoušení zbraní a střeliva

Charakteristika

Samostatný pracovník zkoušení zbraní a střeliva zabezpečuje ověřování střelných zbraní, střeliva a střelivin, provádí odborné činnosti související se zkoušením střelných zbraní, střeliva a pomůcek pro jejich používání a zkouší balisticky odolné materiály.

Činnosti

 • Poskytování expertíz a informací a provádění odborných školení.
 • Posuzování technické a průvodní dokumentace ke střelným zbraním.
 • Posuzování technologického postupu oprav nebo úprav podle zákona.
 • Provádění odborných činností souvisejících se zkoušením střelných zbraní, střeliva a pomůcek pro jejich používání a zkouší balisticky odolné materiály a konstrukce.
 • Provádění státního odborného dozoru nad způsobilostí střelných zbraní, střeliva a střelivin.
 • Příprava podkladů pro technické normy.
 • Řízení mezilaboratorního zkoušení referenčních materiálů, jejich osvědčování (certifikaci) včetně mezinárodní spolupráce.
 • Uchovávání a mezinárodní porovnávání referenčního střeliva.
 • Vedení evidence střelných zbraní, střeliva a střelivin včetně potřebných pomůcek k provádění ověřování.
 • Zabezpečení ověřování střelných zbraní, střeliva a střelivin.
 • Zajišťování označování stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva a střelivin.
 • Zpracování podkladů pro vytváření metodiky a předpisů pro zkoušení a ověřování střelných zbraní, stanoveného střeliva a střelivin.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2144 - Strojní inženýři 42 461 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.