Přeskočit navigaci

Zkušební specialista pyrotechniky

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Zkušební specialista pyrotechniky zabezpečuje ověřování pyrotechniky, výbušnin a balisticky odolných materiálů, provádí státní odborný dozor a odborné činnosti související se zkoušením pyrotechnických výrobků a vytváří metodiku v této oblasti.

Činnosti

 • Poskytování expertíz a informací a provádění odborných školení.
 • Posuzování technické a průvodní dokumentace k pyrotechnickým výrobkům.
 • Provádění odborných činností souvisejících se zkoušením pyrotechnických výrobků, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání a zkoušení balisticky odolných materiálů a konstrukcí.
 • Příprava podkladů pro technické normy.
 • Řízení mezilaboratorního zkoušení referenčních materiálů, jejich osvědčování (certifikaci) včetně mezinárodní spolupráce.
 • Vedení evidence vzorků pyrotechniky, výbušnin, balisticky odolných materiálů a konstrukcí včetně potřebných pomůcek k provádění ověřování.
 • Zabezpečení kontroly u výrobců, dovozců, vývozců, distributorů v rozsahu zákona o ověřování pyrotechnických výrobků.
 • Zabezpečení ověřování pyrotechniky, výbušnin, balisticky odolných materiálů a konstrukcí.
 • Zajišťování označování pyrotechniky, výbušnin, balisticky odolných materiálů a konstrukcí zkušebními značkami.
 • Zpracování metodiky a předpisů pro zkoušení a ověřování pyrotechnických výrobků.
 • Zpracování zpráv z kontrolních akcí.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2145 - Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech 40 317 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.