Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník obchodní inspekce

Charakteristika

Samostatný pracovník obchodní inspekce provádí specializované kontroly a šetření v terénu v oblasti vnitřního obchodu a fiskálních zájmů státu.

Činnosti

  • Informační a poradenská činnost pro občany ve věcech obchodu a služeb.
  • Komplexní zajišťování kontrolní činnosti na úseku obchodu a služeb s cílem zabezpečit ochranu spotřebitele.
  • Konzultační, poradenská a lektorská činnost.
  • Provádění šetření a došetření u kontrolovaných osob včetně opatření ke zjištění prokázané odpovědnosti fyzických osob a uplatnění postihové politiky.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vyřizování oznámení, stížností a podnětů.
  • Zpracování informací a zpráv o výsledcích kontrol, návrhů na předání zjištění jiným orgánům státní správy k provedení příslušných opatření.
  • Zpracování návrhu opatření k řešení příčin nedostatků s cílem zabezpečení ochrany spotřebitele a ochrany oprávněného zájmu.
  • Zpracování podkladů pro odborná stanoviska k problematice ochrany spotřebitele a oprávněného zájmu.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.