Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník normalizace a státního zkušebnictví

Charakteristika

Samostatný pracovník normalizace a státního zkušebnictví se podílí na tvorbě koncepce a metodiky v oblasti technické normalizace a státního zkušebnictví a zajišťuje autorizaci a kontrolu činnosti autorizovaných osob.

Činnosti

  • Poradenská a konzultační činnost v oblasti technické normalizace a státního zkušebnictví.
  • Tvorba plánu standardizace a kontrola jeho plnění.
  • Usměrňování rozvoje technické normalizace.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vyhodnocení zpráv o činnosti autorizovaných osob.
  • Zastupování ČR na jednání odborných skupin pro standardizaci.
  • Zpracování podkladů a koncepčních materiálů v oblasti posuzování shody a v oblasti technické normalizace a akreditace.
  • Zpracování programu vzdělávání pracovníků autorizovaných osob.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.