Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník technické normalizace a státního zkušebnictví

Charakteristika

Samostatný pracovník technické normalizace a státního zkušebnictví se podílí na tvorbě koncepčních materiálů a metodiky v oblasti technické normalizace a státního zkušebnictví.

Činnosti

 • Koordinace a usměrňování tvorby technických předpisů ve výrobkovém sektoru.
 • Koordinace působení českých autorizovaných/notifikovaných osob včetně kontroly jejich činnosti.
 • Poradenská a konzultační činnost v oblasti technické normalizace a státního zkušebnictví.
 • Tvorba plánu standardizace a kontrola jeho plnění.
 • Usměrňování rozvoje technické normalizace.
 • Vyhodnocení zpráv o činnosti autorizovaných osob.
 • Zabezpečení autorizace právnických osob k činnostem při posuzování shody výrobků, včetně návrhů na změny a zrušení autorizace.
 • Zastupování ČR a účast na jednání odborných skupin na úrovni Evropské komise a Rady EU a činnosti s tím související.
 • Zastupování ČR na jednání odborných skupin pro standardizaci.
 • Zpracování koncepčních materiálů v oblasti posuzování shody a v oblasti technické normalizace a akreditace.
 • Zpracování podkladů a koncepčních materiálů v oblasti posuzování shody a v oblasti technické normalizace a akreditace.
 • Zpracování podkladů pro návrhy právních předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky v oblasti normalizace.
 • Zpracování programu vzdělávání pracovníků autorizovaných osob.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.