Přeskočit navigaci

Specialista metrologie

Charakteristika

Specialista metrologie koordinuje a metodicky usměrňuje autorizovaná metrologická střediska a zpracovává koncepční materiály.

Činnosti

 • Celostátní koordinace a metodické usměrňování soustavy autorizovaných metrologických středisek.
 • Evidence a registrace správních aktů ve věcech státní metrologie.
 • Kontrola činnosti Českého metrologického institutu a kontrola plnění stanovených povinností u autorizovaných a pověřených subjektů.
 • Kontrolní činnost, rozhodování o pokutách a jiných opatření za porušení právních předpisů, rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí ČMI a autorizovaných metrologických středisek.
 • Poradenská činnost v oblasti metrologie.
 • Příprava návrhů na autorizaci metrologických středisek a subjektů provádějících úřední měření.
 • Příprava návrhů na schválení a vyhlášení státních etalonů ČR, návrhů na pověření subjektů uchováním státních etalonů ČR a středisek kalibrační služby.
 • Schvalování měřidel podléhajících schvalování a povinnému ověřování, schvalování technických metrologických předpisů.
 • Vydávání metodických pokynů pro metrologii.
 • Zpracování koncepčních materiálů v oblasti metrologie.
 • Zpracování podkladů pro návrhy právních předpisů v oblasti metrologie.
 • Zpracovává metrologické expertizy, vydává osvědčení o odborné způsobilosti metrologických zaměstnanců.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání