Přeskočit navigaci

Specialista normalizace a posuzování shody výrobkových skupin

Charakteristika

Specialista normalizace a posuzování shody výrobkových skupin zajišťuje koordinaci tvorby technických předpisů v příslušném výrobkovém sektoru a koordinaci autorizovaných osob včetně jejich kontroly.

Činnosti

  • Konzultační a poradenská činnost v oblasti normalizace a posuzování shody příslušných výrobkových skupin.
  • Koordinace a usměrňování tvorby technických předpisů v příslušném výrobkovém sektoru.
  • Koordinace působení českých autorizovaných/notifikovaných osob včetně kontroly.
  • Posuzování žádostí o autorizaci.
  • Účast na jednání odborných skupin a komisí v ČR.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zastupování ČR a účast na jednání odborných skupin na úrovni Evropské komise a Rady EU a činnosti s tím související.
  • Zpracování koncepčních materiálů v oblasti posuzování shody a v oblasti technické normalizace a akreditace.
  • Zpracování podkladů pro návrhy právních předpisů, kterými se stanoví technické požadavky na výrobky v oblasti normalizace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.