Přeskočit navigaci

Specialista normalizace a státního zkušebnictví

Charakteristika

Specialista normalizace a státního zkušebnictví se podílí na tvorbě koncepce rozvoje technické normalizace a státního zkušebnictví, zpracovává metodiku v této oblasti a zabezpečuje výkon státní správy v oblasti technické normalizace a státního zkušebnictví, zejména činnosti v oblasti smluv na tvorbu norem.

Činnosti

 • Poradenská a konzultační činnost v oblasti technické normalizace a státního zkušebnictví.
 • Příprava smluvního zabezpečení tvorby českých technických norem.
 • Tvorba plánu standardizace - programu rozvoje technické normalizace a programu rozvoje zkušebnictví včetně kontroly plnění, zpracování podkladů pro smlouvy se zpracovateli schválených úkolů.
 • Tvorba plánu technické normalizace a kontrola jeho plnění.
 • Usměrňování rozvoje technické normalizace.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování spolupráce s Českým normalizačním institutem, autorizovanými osobami, Českým institutem pro akreditaci, Českou obchodní inspekcí, asociacemi ve zkušebnictví.
 • Zastupování ČR a účast na jednání odborných skupin pro standardizaci EK a Rady EU.
 • Zpracování oznámení Úřadu o českých technických normách a zajištění publikace ve Věstníku ÚNMZ.
 • Zpracování podkladů a koncepčních materiálů v oblasti technické normalizace a posuzování shody.
 • Zpracování programu vzdělávání pracovníků autorizovaných osob.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.