Přeskočit navigaci

Webdesigner specialista

Charakteristika

Webdesigner specialista vytváří složitý výtvarný a grafický vzhled webových stránek na internetu.

Činnosti

  • Definování vlastností a sestavy použitého designu.
  • Komunikace se zákazníky.
  • Koordinace a usměrňování činnosti skupiny web designerů.
  • Určování grafického vzhledu webových stránek s využitím počítačového hardware a software a grafických metod a postupů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vytváření grafických archivů a knihoven grafických prvků.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2513 - Vývojáři webu a multimédií 54 943 00
25130 - Vývojáři webu a multimédií 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání