Přeskočit navigaci

Designer výrobků specialista

Charakteristika

Designer výrobků specialista navrhuje a vytváří nové tvary nejsložitějších průmyslových výrobků podle vlastních výtvarných koncepcí nebo vývojových trendů.

Činnosti

  • Komunikace se zákazníky.
  • Posuzování výtvarné stránky konstrukčních a projektových řešení.
  • Řízení práce týmu designerů.
  • Sledování vývojových trendů.
  • Spolupráce při uplatnění nových návrhů v etapě vývoje a výroby.
  • Spolupráce při zajišťování podkladů pro projekty technického a technologického rozvoje a modernizaci výrobního procesu.
  • Tvorba návrhů, konečné výtvarné řešení nových modelů, tvarů a vzorů průmyslových výrobků.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vytváření koncepce rozvoje designu.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2163 - Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři 00 22 940
21631 - Průmysloví a produktoví designéři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání