Přeskočit navigaci

Technik autoservisu

Charakteristika

Technik autoservisu řídí a organizuje opravárenské a servisní práce v autoservisu.

Činnosti

 • Kontrola provedených oprav včetně provedení funkčních zkoušek.
 • Předání vozidla zákazníkovi.
 • Přijímání objednávek k opravě a servisní kontrole motorových vozidel.
 • Řízení opravárenských prací.
 • Stanovení rozsahu a termínu opravy včetně předpokládaných nákladů na opravu.
 • Vedení příslušných záznamů.
 • Zabezpečování předepsané odborné způsobilosti podřízených pracovníků.
 • Zajišťování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce.
 • Zajišťování předprodejního servisu.
 • Zajišťování servisní diagnostické techniky včetně jejich servisu a programového vybavení.
 • Zpracování podkladových materiálů pro fakturaci za provedení oprav a servisní kontrolu.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3115 - Strojírenští technici 30 032 27 506
31156 - Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení 28 146 28 174

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání