Přeskočit navigaci

Autotronik

Charakteristika

Autotronik provádí a zabezpečuje diagnostiku a opravu motorových vozidel.

Činnosti

  • Demontáž, montáž a seřizování elektrických a elektronických systémů.
  • Demontáž, montáž a seřizování mechanických, hydraulických a pneumatických součástí.
  • Identifikace závad s použitím diagnostických měřicích přístrojů.
  • Korigování programu řídících jednotek na základě vyhodnocení získaných parametrů motorového vozidla.
  • Oprava strojních a elektroagregátů a prvků.
  • Provádění funkčních zkoušek jednotlivých agregátů a prvků.
  • Provádění záručních oprav a prohlídek.
  • Stanovení rozsahu opravy včetně způsobu opravy.
  • Vedení záznamu o provedených pracích.
  • Zhotovování jednoduchých strojních součástí nebo jejich renovace, zhotovování elektronických obvodů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7412 - Elektromechanici 25 561 21 806
74122 - Elektromechanici elektrických zařízení v dopravních prostředcích 25 414 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání