Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník zeměměřického a katastrálního inspektorátu

Charakteristika

Samostatný pracovník zeměměřického a katastrálního inspektorátu zajišťuje odborné činnosti na úseku kontroly výkonu správy v oblasti katastru nemovitostí a dohledů v oblasti zeměměřictví.

Činnosti

  • Dohled na ověřování výsledků zeměměřických činností, které jsou využívány pro katastr nemovitostí České republiky a státní mapové dílo.
  • Kontrola výkonu státní správy katastru nemovitostí České republiky katastrálními úřady.
  • Projednávání porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle příslušného zákona.
  • Předkládání návrhů na odejmutí úředního oprávnění podle příslušného zákona.
  • Předkládání návrhů na opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a dohledu.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3118 - Technici kartografové, zeměměřiči a pracovníci v příbuzných oborech 00 22 818

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.