Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník katastru nemovitostí

Charakteristika

Samostatný pracovník katastru nemovitostí vykonává odborné činnosti v oblasti státní správy katastru nemovitostí a správy bodových polí.

Činnosti

  • Činnosti při správě Státní mapy 1:5000.
  • Kontrola správnosti dat operátu katastru nemovitostí.
  • Odborné činnosti při obnově katastrálního operátu.
  • Odborné činnosti při správě zhušťovacích bodů, polohových a výškových podrobných bodových polí.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vyznačování změn do katastru nemovitostí na základě pravomocných listin.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3118 - Technici kartografové, zeměměřiči a pracovníci v příbuzných oborech 00 22 818
31189 - Ostatní odborní pracovníci v oborech příbuzných kartografii a zeměměřictví 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.