Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník katastru nemovitostí

Charakteristika

Samostatný pracovník katastru nemovitostí vykonává odborné činnosti v oblasti státní správy katastru nemovitostí a správy bodových polí.

Činnosti

  • Činnosti při správě Státní mapy 1:5000.
  • Kontrola správnosti dat operátu katastru nemovitostí.
  • Odborné činnosti při obnově katastrálního operátu.
  • Odborné činnosti při správě zhušťovacích bodů, polohových a výškových podrobných bodových polí.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vyznačování změn do katastru nemovitostí na základě pravomocných listin.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3118 - Technici kartografové, zeměměřiči a pracovníci v příbuzných oborech 00 22 818
31189 - Ostatní odborní pracovníci v oborech příbuzných kartografii a zeměměřictví 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.