Přeskočit navigaci

Pracovník katastru nemovitostí

Charakteristika

Pracovník katastru nemovitostí zajišťuje zejména dílčí činnosti v oblasti správy katastru nemovitostí.

Činnosti

  • Poskytování informací z katastru nemovitostí.
  • Provádění činností při budování podrobných bodových polí.
  • Provádění dílčích činností při obnově katastrálního operátu.
  • Provádění dílčích činností při zápisu rozhodnutí a jiných listin do katastru nemovitostí.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování činností při tvorbě Státní mapy 1:5000.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3118 - Technici kartografové, zeměměřiči a pracovníci v příbuzných oborech 00 22 818
31189 - Ostatní odborní pracovníci v oborech příbuzných kartografii a zeměměřictví 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání