Přeskočit navigaci

Specialista průmyslového vlastnictví v oblasti práv na označení

Charakteristika

Specialista průmyslového vlastnictví v oblasti práv na označení provádí komplexní expertizy a další odborné činnosti v oblasti ochranných známek a označení původu/zeměpisných označení.

Činnosti

 • Celostátní koordinace a tvorba metodiky řízení v oblasti práv na označení podle mezinárodních dohod.
 • Expertiza mezinárodních přihlášek ochranných známek a označení původu, v nichž se žádá o ochranu na území České republiky, vydávání příslušných rozhodnutí.
 • Expertiza spojená s řízením o námitkách u mezinárodních přihlášek ochranných známek, vydávání příslušných rozhodnutí.
 • Komplexní expertiza zápisné způsobilosti a vyhodnocování expertizních činností v oblasti ochranných známek a označení původu/zeměpisných označení.
 • Návrhy právních předpisů v oblasti práv na označení a stanovování obecných postupů jejich aplikace.
 • Ochrana zájmů českých občanů při podání přihlášek mezinárodních ochranných známek a vyřizování žádostí o ochranu označení původu/zeměpisných označení u Mezinárodního úřadu.
 • Posuzovací, konzultační a poradenská činnost.
 • Realizace a účast na mezinárodních jednáních a projektech v oblasti práv na označení.
 • Řízení o zápisu ochranných známek a označení původu/zeměpisných označení, vydávání rozhodnutí.
 • Spolupráce při vytváření návrhů a zpracovávání požadavků na zdokonalování automatizovaného systému řízení v oblasti práv na označení.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vypracovávání zásadních právních stanovisek ke komplikovaným případům práv na označení i na úrovni mezinárodní.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21416 - Specialisté v oblasti bezpečnostních systémů a ochrany údajů 00 35 918

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.