Přeskočit navigaci

Specialista průmyslového vlastnictví v oblasti technických řešení

Charakteristika

Specialista průmyslového vlastnictví v oblasti technických řešení koordinuje a provádí komplexní expertizy a další odborné činnosti v oblasti ochrany patentem, užitným nebo průmyslovým vzorem.

Činnosti

 • Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany průmyslových práv.
 • Členství v odborných komisích pro vypracování návrhu rozhodnutí o řádných a mimořádných opravných prostředcích.
 • Komplexní expertiza zápisné způsobilosti (celosvětové novosti, vynálezecké činnosti, průmyslové využitelnosti) technického řešení.
 • Návrhy právních předpisů z oblasti ochrany technických řešení s celostátní působností, včetně analýzy a aktualizace.
 • Posuzovací, konzultační a poradenská činnost.
 • Provádění odborné expertizy zápisné způsobilosti užitných vzorů.
 • Rozhodování o udělení ochrany přihlášeného průmyslového vzoru, formou zápisu do rejstříku, ve všech oborech průmyslového designu.
 • Účast na mezinárodních jednáních a projektech v oblasti průmyslových práv.
 • Udělení či odmítnutí právní ochrany patentem nebo užitným vzorem, zejména v oborech strojírenství, elektrotechnika, chemie, stavebnictví, lékařství a biotechnologie.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vyhodnocování expertizních činností, např.celosvětové novosti, vynálezecké činnosti a průmyslové využitelnosti řešení přihlášených k ochraně patentem.
 • Vyhodnocování expertizních činností, například vyhodnocování celosvětové novosti a individuální povahy průmyslových vzorů přihlášených k ochraně.
 • Vypracování zásadních právních stanovisek ke komplikovaným patentovým a vzorovým případům.
 • Vypracovávání právních výkladů a zpracování obecných postupů aplikace právních předpisů ve věcech průmyslových práv a výsledků tvůrčí činnosti.
 • Zpracovávání specializovaných patentových rešerší.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21416 - Specialisté v oblasti bezpečnostních systémů a ochrany údajů 00 35 918

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.