Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník ochrany průmyslového vlastnictví

Charakteristika

Samostatný pracovník ochrany průmyslového vlastnictví zajišťuje odborné činnosti a správu podkladů ve věcech průmyslového vlastnictví.

Činnosti

  • Formální a věcná kontrola zápisné způsobilosti přihlášek vynálezů, užitných a průmyslových vzorů a žádostí o dodatkové osvědčení.
  • Komplexní správa poplatků spojených s řízením o ochraně průmyslových práv.
  • Konzultační a poradenská činnost.
  • Pořádání, inventarizace, odborná ochrana a zpracování fondů patentové literatury.
  • Sběr a třídění podkladů k řízení o přihláškách ochranných známek, označení původu a zeměpisných označení.
  • Spolupráce při sledování a analýze legislativních změn v oblasti mezinárodních smluv.
  • Správa patentových přihlášek podávaných ze zahraničí podle Smlouvy o mezinárodní spolupráci.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracovávání návrhů a správa patentových přihlášek podávaných prostřednictvím Úřadu ČR do zahraničí.
  • Zpracovávání složitých patentových rešerší.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33434 - Odborní pracovníci útvaru obrany a ochrany 35 516 30 140

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.