Přeskočit navigaci

Metodik puncovnictví

Charakteristika

Metodik puncovnictví zajišťuje rozvoj metod zvyšování jakosti produkce a zprostředkovává komunikaci v oblasti puncovnictví na celostátní a mezinárodní úrovni.

Činnosti

  • Poskytování odborných informací z oboru puncovnictví.
  • Příprava podkladů spojených s akreditací, certifikací a zařazováním odborných činností úřadu do systému akreditačních institucí.
  • Rozpracovávání systému jakosti pro činnosti v oboru puncovnictví.
  • Spolupráce na rozvoji metodiky pro rozpoznání falešných puncovních značek a vedení jejich agendy.
  • Spolupráce na tvorbě koncepce puncovnictví.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zabezpečení činností spojených se správou majetku státu obsahujícího drahé kovy.
  • Zajišťování komunikace v oboru puncovnictví na mezinárodní úrovni.
  • Zpracování odborných a prezentačních materiálů pro jednání o puncovnictví na mezinárodní úrovni.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2113 - Chemici (kromě chemického inženýrství) 34 571 31 290

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání