Přeskočit navigaci

Puncovní inspektor specialista

Charakteristika

Puncovní inspektor specialista zajišťuje a koordinuje výkon puncovní inspekce a podílí se na vývoji a koordinaci oboru puncovnictví na celostátní i mezinárodní úrovni.

Činnosti

  • Koordinace a zabezpečení puncovní inspekce na území celého státu.
  • Mezinárodní spolupráce v oblasti puncovní inspekce.
  • Organizace a samostatné vykonávání puncovní inspekce většího rozsahu u obchodníků a výrobců zboží z drahých kovů.
  • Příprava a projednávání písemných materiálů o provedených inspekcích.
  • Příprava a vedení správních řízení.
  • Spolupráce na tvorbě metodiky systému puncovních inspekcí.
  • Tvorba návrhů zákonů v oblasti puncovnictví.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracování podkladů o provedených inspekcí do statistických přehledů a komplexní hodnocení výsledků inspekcí.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2113 - Chemici (kromě chemického inženýrství) 34 571 31 290

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání