Přeskočit navigaci

Prubíř specialista

Charakteristika

Prubíř specialista provádí speciální rozbory materiálů obsahujících drahé kovy, podílí se na vývoji a koordinaci oboru puncovnictví na celostátní i mezinárodní úrovni.

Činnosti

  • Celostátní koordinace procesů akreditace a certifikace v puncovnictví.
  • Metodické řízení odborných pracovišť Puncovního úřadu.
  • Poskytování informací z oboru puncovnictví orgánům státní správy, podnikatelským subjektům a veřejnosti.
  • Provádění vysoce náročných kontrolních a rozhodčích analýz materiálů obsahujících zlato, stříbro a platinu.
  • Spolupráce na tvorbě koncepce puncovnictví.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vyhodnocování výsledků zkoušek a statistických výstupů souvisejících se závadami na zboží.
  • Vývoj a praktické ověřování nových kontrolních metod zkoušení a stanovení obsahu drahých kovů ve slitinách.
  • Zápisy výsledků zkoušek a příprava Protokolů o zkoušce.
  • Zastupování ČR při jednáních o záležitostech puncovnictví na mezinárodní úrovni.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2113 - Chemici (kromě chemického inženýrství) 34 571 31 290
21455 - Chemičtí inženýři kontroly a řízení kvality a specialisté v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání