Přeskočit navigaci

Specialista puncovnictví

Charakteristika

Specialista puncovnictví vytváří koncepci a celostátně koordinuje výkon odborných činností v oblasti puncovnictví a jedná o záležitostech oboru puncovnictví na mezinárodní úrovni.

Činnosti

 • Organizace a samostatné vykonávání puncovní inspekce většího rozsahu u obchodníků a výrobců zboží z drahých kovů.
 • Poskytování informací z oboru puncovnictví orgánům státní správy, podnikatelským subjektům a veřejnosti.
 • Provádění náročných analýz, vývoj a praktické ověřování nových metod zkoušení a stanovení obsahu drahých kovů ve slitinách.
 • Příprava a vedení správních řízení.
 • Příprava podkladů a koordinace procesů akreditace a certifikace v puncovnictví.
 • Rozpracovávání systému jakosti pro činnosti v oboru puncovnictví.
 • Spolupráce na rozvoji metodiky pro rozpoznání falešných puncovních značek a vedení jejich agendy.
 • Tvorba koncepce puncovnictví a metodické řízení odborných pracovišť Puncovního úřadu.
 • Tvorba návrhů zákonů v oblasti puncovnictví.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zabezpečení činností spojených se správou majetku státu obsahujícího drahé kovy.
 • Zastupování a mezinárodní spolupráce při jednáních o záležitostech puncovnictví na mezinárodní úrovni.
 • Zpracování podkladů o provedených inspekcích do statistických přehledů a komplexní hodnocení výsledků inspekcí.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání