Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník puncovní agendy

Charakteristika

Samostatný pracovník puncovní agendy zajišťuje správu odborných agend a komunikaci v oblasti puncovnictví.

Činnosti

  • Kontrola vyváženosti a přiměřenosti uložených sankcí.
  • Poskytování informací z oboru puncovnictví orgánům státní správy, podnikatelským subjektům a veřejnosti.
  • Provádění registrace výrobců a obchodníků s drahými kovy.
  • Přidělování výrobních a odpovědnostních značek a jejich registrace.
  • Přidělování výrobních a odpovědnostních značek a příprava související dokumentace.
  • Přijímání, prověřování a vyřizování stížností a oznámení.
  • Příprava podkladů a spolupráce při evidenci falešných punců.
  • Vedení správních řízení v prvním stupni a sestavování konečných návrhů znění rozhodnutí o uložení pokut podle puncovního zákona.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracování souhrnných materiálů o provedených puncovních kontrolách a inspekcích.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33438 - Odborní pracovníci v oblasti správy průmyslu a dopravy 00 32 963

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.