Přeskočit navigaci

Samostatný puncovní inspektor

Charakteristika

Samostatný puncovní inspektor zajišťuje odborné činnosti v oblasti puncovní inspekce.

Činnosti

  • Komplexní výkon běžné puncovní inspekce u obchodníků a výrobců zboží z drahých kovů.
  • Ověřování nových postupů a aplikace analytických metod identifikace falešných puncovních značek.
  • Přijímání, prověřování a vyřizování stížností a oznámení.
  • Příprava a projednání písemných materiálů o provedených inspekcích.
  • Příprava podkladů, ukládání pokut a vyřizování náležitostí spojených se správním řízením.
  • Spolupráce při legislativních činnostech a právním poradenství.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33438 - Odborní pracovníci v oblasti správy průmyslu a dopravy 00 32 963

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání