Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník puncovnictví

Charakteristika

Samostatný pracovník puncovnictví zajišťuje odborné činnosti v oblasti puncovní inspekce a zkoušení materiálů s obsahem drahých kovů.

Činnosti

  • Evidence falešných punců.
  • Komplexní výkon, koordinace a metodické řízení puncovní inspekce a kontroly drahých kovů pomocí technologií instrumentální analýzy.
  • Koordinace činností spojených s příjmem a výdejem zboží k puncovní kontrole.
  • Ověřování nových postupů chemického zkoušení zboží a aplikace analytických metod identifikace falešných puncovních značek.
  • Poskytování informací z oboru puncovnictví orgánům státní správy, podnikatelským subjektům a veřejnosti.
  • Příprava a evidence písemných materiálů o provedených inspekcích.
  • Registrace výrobců a obchodníků s drahými kovy, registrace a přidělování výrobních a odpovědnostních značek.
  • Vedení další dokumentace a zúčtování poplatků za puncovní kontrolu.
  • Vyřizování příslušných náležitostí spojených se správním řízením.
  • Vystavování dokladů o puncovní kontrole a o značkování zboží puncovní značkou.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.