Přeskočit navigaci

Prubíř

Charakteristika

Prubíř zajišťuje dílčí práce v oblasti puncovní kontroly zboží z drahých kovů a jeho označování puncovní značkou.

Činnosti

  • Chemické zkoušky, úpravy zboží tavením a výstupní kontrola hmotnosti zboží.
  • Označování zboží vyražením puncovní značky nebo zavěšením plomby a vypracování osvědčení o puncovní kontrole.
  • Vedení příslušné dokumentace a zúčtování poplatků za puncovní kontrolu.
  • Zabezpečení činností spojených s příjmem a výdejem zboží k puncovní kontrole a vzorků k chemickým analýzám.
  • Zkoušení všech typů zboží z drahých kovů nedestruktivními metodami (např. prubířským kamenem, RTG).

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 27 658 28 802

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání