Přeskočit navigaci

Prubíř

Charakteristika

Prubíř zajišťuje dílčí práce v oblasti puncovní kontroly zboží z drahých kovů a jeho označování puncovní značkou.

Činnosti

  • Chemické zkoušky, úpravy zboží tavením a výstupní kontrola hmotnosti zboží.
  • Označování zboží vyražením puncovní značky nebo zavěšením plomby a vypracování osvědčení o puncovní kontrole.
  • Vedení příslušné dokumentace a zúčtování poplatků za puncovní kontrolu.
  • Zabezpečení činností spojených s příjmem a výdejem zboží k puncovní kontrole a vzorků k chemickým analýzám.
  • Zkoušení všech typů zboží z drahých kovů nedestruktivními metodami (např. prubířským kamenem, RTG).

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 27 658 28 802

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání