Přeskočit navigaci

Revizní technik elektrických zařízení

Charakteristika

Revizní technik elektrických zařízení provádí revize elektrických zařízení a hromosvodů a vystavuje revizní zprávy.

Činnosti

  • Měření.
  • Prohlídka revidovaného elektrického zařízení, zjištění zjevných závad.
  • Prostudování podkladů k provedení revize.
  • Určení předmětu revize.
  • Vypracování zprávy o revizi.
  • Zkouška funkčnosti prvků zajišťujících bezpečnost revidovaného elektrického zařízení.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 32 945 26 198
31138 - Revizní technici v elektrotechnice a energetice 30 998 25 603

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.