Přeskočit navigaci

Správní referent vězeňství specialista

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Správní referent vězeňství specialista řídí a kontroluje oblast správních činností ve vazebních věznicích a věznicích.

Činnosti

  • Kontrolní činnost.
  • Nařizování dalších trestů.
  • Řízení činnosti správních a samostatných správních referentů vězeňství ve vazebních věznicích a věznicích.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování sledování trvání výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
54131 - Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR 00 00
03109 - Ostatní zaměstnanci v ozbrojených silách (kromě generálů, důstojníků a poddůstojníků) 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.