Přeskočit navigaci

Specialista samosprávy pro dávky sociální péče

Charakteristika

Specialista samosprávy pro dávky sociální péče zajišťuje metodické vedení a koordinaci výkonu státní správy v oblasti sociální péče na území kraje. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

  • Konzultační a poradenská činnost v oblasti sociální péče pracovníkům správních úřadů nižšího stupně, organizacím a občanům.
  • Provádění kontrolní činnosti výkonu státní správy v oblasti sociální péče správními úřady nižšího stupně na území kraje.
  • Spolupráce s orgány veřejné správy.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vyhodnocování aplikace platných právních předpisů, signalizace možných problémů, předávání podnětů k úpravě platných právních předpisů.
  • Zajišťování nápravy nesprávných a nezákonných rozhodnutí vydaných správními úřady nižšího stupně.
  • Zodpovědnost za správnost vydaných správních rozhodnutí v oblasti sociální péče.
  • Zpracování podkladů pro ministerstvo práce a sociálních věcí ve věcech odstranění tvrdosti zákona v dané oblasti.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3353 - Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek 00 23 304
33530 - Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.