Přeskočit navigaci

Samostatný analytik samosprávy pro sociální věci

Charakteristika

Samostatný analytik samosprávy pro sociální věci koordinuje a usměrňuje v působnosti samosprávního úřadu jednotlivé obory sociálních věcí. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

  • Kompletace a zpracování přehledů, statistik a výkazů a jejich přehledného uchování.
  • Poskytování konzultací pracovníkům obcí a organizací v souvislosti s jejich přípravou dílčích analytických a koncepčních materiálů.
  • Příprava podkladů, sumarizace, vyhodnocování a analýza jednotlivých úseků sociálního zabezpečení.
  • Spolupráce na tvorbě analytických a koncepčních materiálů k usměrňování rozvoje jednotlivých úseků sociálního zabezpečení v kraji.
  • Spolupráce při řešení připomínek a dotazů od občanů a institucí v oblasti sociálních věcí, komunikace s příslušnými pracovníky obcí.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování zpracování analytických a koncepčních materiálů kraje v sociální sféře.
  • Zpracování a vyhodnocení podkladů a informací z oblasti sociální politiky EU.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3412 - Odborní pracovníci v oblasti sociální práce 20 485 22 574
34121 - Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy 00 24 521

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.