Přeskočit navigaci

Samostatný analytik samosprávy pro sociální věci

Charakteristika

Samostatný analytik samosprávy pro sociální věci koordinuje a usměrňuje v působnosti samosprávního úřadu jednotlivé obory sociálních věcí. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

  • Kompletace a zpracování přehledů, statistik a výkazů a jejich přehledného uchování.
  • Poskytování konzultací pracovníkům obcí a organizací v souvislosti s jejich přípravou dílčích analytických a koncepčních materiálů.
  • Příprava podkladů, sumarizace, vyhodnocování a analýza jednotlivých úseků sociálního zabezpečení.
  • Spolupráce na tvorbě analytických a koncepčních materiálů k usměrňování rozvoje jednotlivých úseků sociálního zabezpečení v kraji.
  • Spolupráce při řešení připomínek a dotazů od občanů a institucí v oblasti sociálních věcí, komunikace s příslušnými pracovníky obcí.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování zpracování analytických a koncepčních materiálů kraje v sociální sféře.
  • Zpracování a vyhodnocení podkladů a informací z oblasti sociální politiky EU.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3412 - Odborní pracovníci v oblasti sociální práce 20 485 22 574
34121 - Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy 00 24 521

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.