Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník samosprávy pro sociální věci

Charakteristika

Samostatný pracovník samosprávy pro sociální věci zajišťuje odborné činnosti v oblasti sociální péče a služeb, sociálně právní ochrany, prevence a sociální práce spadající do působnosti samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

  • Komplexní výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí, péče o staré občany, zdravotně postižené a nepřizpůsobivé občany.
  • Provádění místních šetření podle pokynů ke zjištění sociálních poměrů klienta.
  • Sociálně právní konzultační a poradenská činnost pro občany, organizace a pracovníky správních úřadů nižšího stupně.
  • Spolupráce na sestavování návrhu rozpočtu v oblasti sociálního zabezpečení a kontrola jeho čerpání.
  • Spolupráce na tvorbě koncepce rozvoje sociálních služeb v samosprávném celku.
  • Spolupráce s příslušnými institucemi a orgány veřejné správy.
  • Vedení agendy dávek sociální péče, příspěvků na výživu, bezúročných půjček apod. poskytovaných podle příslušných předpisů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování zpracování analytických a koncepčních materiálů kraje v sociální sféře.
  • Zpracování a vyhodnocení podkladů a informací z oblasti sociální politiky EU.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.