Přeskočit navigaci

Pracovník samosprávy pro sociální věci

Charakteristika

Pracovník samosprávy pro sociální věci zajišťuje administrativní, konzultační a kontrolní agendy sociální práce v působnosti příslušného samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

  • Poskytování základního sociálně právního poradenství a pomoci.
  • Provádění místních šetření podle pokynů ke zjištění sociálních poměrů klienta.
  • Spolupráce na tvorbě rozpočtu a kontrola čerpání prostředků pro oblast sociálních služeb.
  • Spolupráce s nevládními organizacemi, s orgány činnými v trestním řízení, úřady a dalšími subjekty.
  • Vedení agendy dávek sociální péče, příspěvků na výživu, bezúročných půjček apod. poskytovaných podle příslušných předpisů.
  • Vedení příslušné spisové dokumentace.
  • Vydávání průkazu mimořádných výhod, umísťování klientů v zařízeních sociální péče a poskytování dalších sociálních služeb.
  • Zajišťování agendy sociální integrace problémových skupin občanů.
  • Zajišťování úkolů v rámci prevence kriminality, drogové prevence apod.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.