Přeskočit navigaci

Pracovník informačního centra samosprávy

Charakteristika

Pracovník informačního centra samosprávy zajišťuje základní informační servis a poradenství pro občany. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

  • Podávání turistických, občanských a jiných informací o samosprávném celku.
  • Prodej propagačních materiálů a předmětů.
  • Přijímání stížností, žádostí a námětů.
  • Řízení a zajišťování provozu informačního centra.
  • Shromažďování a aktualizace informací o možnostech rekreace, sportu, ubytovacích a stravovacích službách v regionu.
  • Spolupráce při vytváření a zveřejňování tiskových zpráv a aktualit a podílení se na publicistické činnosti.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zabezpečení agendy ztrát a nálezů.
  • Zajišťování publicity významných společenských akcí a spolupráce na přípravě prezentačních akcí.
  • Zpracování a vydávání formulářů, tištěných materiálů a poradenství při jejich vyplňování.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4225 - Pracovníci v informačních kancelářích 19 593 21 958
42250 - Pracovníci v informačních kancelářích 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.