Přeskočit navigaci

Pracovník samosprávy pro školství, mládež a sport

Charakteristika

Pracovník samosprávy pro školství, mládež a sport vede agendu a zajišťuje dílčí úkoly v oblasti školství a tělovýchovy v působnosti příslušného samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

  • Kontrola hospodaření s přidělenými prostředky u předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřizovaných samosprávným celkem.
  • Shromažďování a zpracovávání dat za školy a školská zařízení, vedení statistik a evidencí podle závazných postupů.
  • Spolupráce na koncepční činnosti v oblasti školství.
  • Spolupráce na návrhu rozpočtu pro oblast školství, sledování příjmů a výdajů včetně navrhování opatření při jejich neplnění.
  • Spolupráce se školami při zajišťování investičních akcí, běžné údržbě majetku.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracování tiskovin pro účely metodického řízení předškolních zařízení, škol a školských zařízení v působnosti příslušného samosprávního úřadu.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4419 - Úředníci jinde neuvedení 00 27 809
44193 - Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 26 768 22 949

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.