Přeskočit navigaci

Specialista samosprávy pro kulturu

Charakteristika

Specialista samosprávy pro kulturu koordinuje a vykonává odborné činnosti na úseku kultury v působnosti příslušného samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

  • Kontrolní činnost na úseku kultury.
  • Metodická činnost v oblasti kultury.
  • Odborné posuzování prací v oblasti umělecké, výtvarné a architektonické tvorby.
  • Řešení přestupků na úseku autorského zákona, audiovize a tisku.
  • Řešení připomínek, požadavků, námětů a stížností občanů a organizací.
  • Řízení a koordinace prací na úseku kultury.
  • Spolupráce s kulturními organizacemi, agenturami a dalšími subjekty.
  • Tvorba plánů a kontrola čerpání finančních prostředků, odpovědnost za hospodaření s finančními prostředky.
  • Vedení evidenci o činnosti a výsledcích profesionálních kulturních zařízení v regionu.
  • Zpracování návrhu koncepce rozvoje kultury v regionu.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24227 - Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 00 34 895

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.